Tổng quan

Chào mừng bạn đến với trang web GIS dành cho nhà phát triển.

Trang web này có chứa các văn bản giới thiệu, tài liệu API, và nhiều thứ khác hữu ích cho các nhà phát triển.  Nó sẽ giúp bạn tận dụng các nền tảng GIS đám mây, cho dù bạn đang tận dụng tích hợp các API với các ứng dụng của chúng tôi hoặc xây dựng của riêng bạn.

Chúng tôi cung cấp một JavaScript API cho phép bạn sử dụng các chức năng GIS đám mây, gồm việc vẽ bản đồ và tương tác người dùng.  Chúng tôi cũng cung cấp một REST API cho trực tiếp hơn, trực quan hơn truy cập hệ thống GIS.

Close