• TP. Hà Nội
  TP. Đà Nẵng
  TP. Hồ Chí Minh
  Quần đảo Hoàng Sa
  Quần đảo Trường Sa
  Đảo Phú Quốc
  HỆ THỐNG QUẢN LÝ
  CƠ SỞ DỮ LIỆU
  ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH
  VIỆT NAM
 • TP. Hà Nội
  TP. Đà Nẵng
  TP. Hồ Chí Minh
  Quần đảo Hoàng Sa
  Quần đảo Trường Sa
  Đảo Phú Quốc
  HỆ THỐNG QUẢN LÝ
  CƠ SỞ DỮ LIỆU
  ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH
  VIỆT NAM
  Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu địa giới hành chính tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Cung cấp quy trình, công cụ đáp ứng các yêu cầu quản lý, lưu trữ, cập nhật, cung cấp thông tin địa giới hành chính thuận tiện, hiện đại, lâu dài cho tất cả các đối tượng người dùng có nhu cầu sử dụng dữ liệu địa giới hành chính
smartphone cloud
Bản đồ địa giới hành chính

Bản đồ trực tuyến do Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu địa giới hành chính cung cấp cho phép tìm kiếm, tra cứu thông tin về đường địa giới hành chính, địa phận hành chính, mốc địa giới hành chính các cấp.

smartphone cloud
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu thông tin trên bản đồ địa giới hành chính trực tuyến do Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu địa giới hành chính cung cấp

smartphone cloud
Thư viện lập trình

Cung cấp các API cho phép các hệ thống khác truy cập và tích hợp bản đồ địa giới hành chính và các dịch vụ liên quan do Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu địa giới hành chính cung cấp

Tải Ứng dụng trên di động!

Ứng dụng tra cứu bản đồ địa giới hành chính cho cộng đồng

Tải về cho iOS Lượt tải: 123
google
Tải về cho Android Lượt tải: 123

Ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu địa giới hành chính cho cán bộ

Tải về cho iOS Lượt tải: 123
google
Tải về cho Android Lượt tải: 123
logo logo
BỘ NỘI VỤ
logo logo
CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM
logo logo
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG